Transposición - Error

Medios Expresivos 2 - Cátedra Feller - FADU / UBA - 2013

You may also like

ORBITRON - Type Specimen
June, 2012
Wallpaper
November, 2011
Operación morfológica sobre tipografía
July, 2012
Optical Game
December, 2011
BRAZIL - Títulos de Película
August, 2013
Secuencia
June, 2013
Objeto - Transparencia
March, 2013
Robots_1
January, 2017
Video Experimental
December, 2012
DK Textil
June, 2017
Back to Top